Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych art. 7F informujemy, że „zabrania się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość: wyrobów tytoniowych; papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.”

PREZENTOWANE W SKLEPIE ZDJĘCIA ORAZ OPISY NIE SĄ REKLAMĄ OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY WYROBÓW, JAK RÓWNIEŻ NIE ZACHĘCAJĄ DO STOSOWANIA UŻYWEK, W TYM DO PALENIA TYTONIU ORAZ E-PAPIEROSÓW.